מידע לתואר שני

 פורטל הרשמה

טופס-מועמדות לתואר שני בקרימינולוגיה

שנתון תשע"ח - שנתון

 מטרת הלימודים

תכניות הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה מפתחות ומקנות ידע ומיומנויות אקדמיות וכלים מעשיים לניתוח והערכה של תופעות שונות בתחומים הנוגעים לפשיעה, עבריינות וקורבנות, תוך הקניית בסיס מתודולוגי רחב ויכולות יישום ידע למטרות מחקר,ייעוץ והשתלבות בארגוני אכיפת חוק, כליאה, משפט, מניעה ושיקום.

קהל היעד

לימודי התואר השני בקרימינולוגיה מיועדים לבוגרי תואר ראשון בקרימינולוגיה, ובתחומים רלוונטיים אחרים, דוגמת משפטים, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוך ועוד, המבקשים להרחיב את הידע התיאורטי והמחקרי בקרימינולוגיה.

בנוסף, מיועדים הלימודים גם לנושאי תפקידים ותפקידים בכירים בתחומי הקרימינולוגיה, קציני משטרה ושב"ס, עורכי דין, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, עובדי מערכת החינוך ומערכות אכיפת החוק.

תכניות ההתמחות:

בבית הספר שתי התמחויות במסגרת הלימודים לתואר שני (מ"א): מסלול של חקר פשיעה משפט וחברה וכן מסלול של חקר פשיעה והתמכרויות.

חקר פשיעה, משפט וחברה

 

תכנית לימודים המתמקדת בחקר תופעות שונות של פשיעה, עבריינות, קורבנות כמו גם חקר מערכות חוק, משפט ואכיפה תוך התמקדות בקשר בין תופעות אלו לבין תהליכים חברתיים, סוציו-אקונומיים, תרבותיים ועוד. הסטודנטים הלומדים בתכנית זו ייחשפו ליחסים ההדדיים בין המשפט ואכיפת החוק לבין החברה והקהילה. התכנית מתמקדת במאפיינים של המשפט כסוכן חברתי המקדם או פוגע ברווחה האישית והחברתית של מבצעי עבירה, קורבנות עבירה והסביבה.

התוכנית מקנה כלים לחקר מדיניות ועיצובה, יעוץ לארגונים העוסקים בחקר פשיעה וניהול התערבות בתחום, תוך היכרות הן עם עולם התוכן המשפטי-פלילי והן עם עולם התוכן הפסיכו-סוציאלי.

מבנה הלימודים

חקר פשיעה והתמכרויות

תוכנית המקנה ידע אינטגרטיבי, לצד מיומנויות וכלים אקדמיים ומעשיים במחקר, תיאוריה, מדיניות ויישום, התערבויות ושיקום, בתחום ההתמכרויות. התכנית הינה רב תחומית ומשלבת תיאוריות וכלים מתחומים שונים, ביניהם - קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, חוק ומשפט, סוציולוגיה ותרבות, ביולוגיה, אפידמיולוגיה, פסיכו-פרמקולוגיה וחינוך. התוכנית מאפשרת התמקצעות בתחום ההתמכרויות תוך שילוב בין ידע ומיומנויות יישומיות לבין מיומנויות חשיבה ומחקר אקדמיות.

מבנה הלימודים

 ימי לימודים

שנה א': קורסי ההשלמה וקורסי התואר השני יילמדו בשני ימי לימודים- יום הלימודים הראשי הינו יום ג'.

שנה ב': קורסי התואר השני יילמדו ביום חמישי, וחצי יום לימודים נוסף לצרכי הפרטיקום. 

 תנאי הקבלה לתואר שני

1.תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בתחומי מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, מדעי הרווחה והבריאות או משפטים*, בעלי ממוצע סופי של 80 ומעלה בלימודי התואר הראשון.

2.עמידה בבחינת כניסה בשפה האנגלית בציון 70 ומעלה

3.ראיון קבלה, בהתאם לצורך.

למועמדים מתחומי דעת אחרים, יקבעו קורסי השלמה בהתאם לרקע האקדמי.

תלמידים שיוטלו עליהם קורסי השלמה יתבקשו להשלימם בציון ממוצע של 80 ומעלה בכלל קורסי ההשלמה. רשימת קורסי ההשלמה:

1.מבוא לקרימינולוגיה

2.מבוא למערכת המשפט הישראלית

3.מבוא לשיטות מחקר

- מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר

  פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה

  במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים  יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני.

-מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת

 ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה, כתנאי לזכאותו לתואר.

מועדי בחינת כניסה באנגלית:

מועד ראשון - 16/3/2018 שעה 9:00

מועד שני - 27/4/2018 שעה 9:00

מועד שלישי - 25/5/2018 שעה 9:00

מועד חריג לאחר סיום ההרשמה - 17/7/2018 שעה 13:00

 

בעת ההגעה לבחינה חובה להצטייד בתעודת זהות. בבחינה מותר השימוש במילון/מילונית ללא חיבור לאינטרנט.

חדרי הבחינה יפורסמו באתר האינטרנט של בית הספר לקרימינולוגיה - כשבוע לפני מועד הבחינה.

כל מועמד זכאי לגשת לשני מועדים. (מועמד שיגש לבחינה במועד האחרון , לא יהיה זכאי למועד נוסף).

מועמדים אשר יתקבלו לתוכנית ולא ישיגו ציון 70 ומעלה בבחינת הכניסה באנגלית, יידרשו ללמוד קורס השלמה באנגלית ברמת מתקדמים 2 בציון עובר

תהליך ההרשמה:

שימו לב: ההרשמה לשנת הלימוד תשע"ט לביה״ס לקרימינולוגיה תחל במהלך חודש ינואר 2018.

 

 את ההרשמה ניתן לבצע בשני אופנים:

 

1. רישום ללימודי התואר השני יתבצע באתר האינטרנט. במקרה זה המועמד ישלם  עבור טופס ההרשמה הממוחשב ואת דמי ההרשמה ישלם באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי.

 

2. מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה, בלשונית: הרשמה וקבלה, לשונית: http://harshama.haifa.ac.il/.

במקביל לביצוע ההרשמה, יש להעביר מייל למזכירות ביה"ס בדבר ביצוע ההרשמה : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתם כאן: Home מידע למועמדים מידע לתואר שני