אודות בית הספר

ביה"ס לקרימינולוגיה שם למטרה להקנות ידע אינטרדיסציפלינרי בתחומים שונים, כגון סוציולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, פילוסופיה ועוד, לשם ניתוח והבנה של פשיעה, סטייה חברתית וקורבנות.

במסגרת לימודי התואר השני בביה"ס ניתן להתמחות באחת משתי תכניות לימודים המעניקות תואר מוסמך (M.A): התמחות בחקר פשיעה משפט וחברה או התמחות בחקר פשיעה והתמכרויות. כמו כן, תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A) מוגשת בימים אלה למועצה להשכלה גבוהה, ואנו מתכוננים לפתיחתה בהקדם.

ביה"ס לקרימינולוגיה מקדם מחקר תאורטי ואמפירי תוך התייחסות להיבטים יישומיים ופיתוח מדיניות. תכניות ההתמחות בתארים המתקדמים מפתחות מיומנויות אקדמיות וכלים מעשיים לניתוח והערכה של תופעות שונות מעולם הקרימינולוגיה, הן בתחום הפשיעה והן בתחום קורבנות, בהסתכלות מרמת הפרט לרמת החברה. תכנית ההכשרה מקנה בסיס מתודולוגי רחב ויכולות יישום ידע למטרות השתלבות בארגוני אכיפת חוק, כליאה, משפט, מניעה ושיקום.

 

אתם כאן: Home אודות אודות בית הספר