פרסומי סגל

בית-הספר לקרימינולוגיה הינו מרכז למחקר חדשני. חברי הסגל של בית-הספר משלבים במחקריהם גישות רב-תחומיות מתחומי המשפט, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה ותיאוריה פוליטית. המחקר בביה"ס נפרש על קשת רחבה של תחומים המשלבים מחקר תיאורטי ויישומי. נושאי המחקר של חברי הסגל כוללים, בין השאר, סטייה ופסיכופתולוגיה, אינטרנט ופשיעה, תוקפנות ואלימות במשפחה, התמכרויות, סמים ואלכוהול, ויקטימיולוגיה, התעללות בילדים, נוער בסיכון, פרופילאות, מסוכנות ועבריינות סדרתית, משפט טיפולי, צדק מאחה, אכיפה וענישה,שיקום עבריינים וקורבנות, פוסט-טראומה ושיטות מחקר (איכותניות וכמותניות). בימים אלו אנו עמלים על הקמתם של מרכזי מחקר בתחומים אלו.

מחקרו של פרופ' אריה רטנר ועמיתים מציג קשר בין דתיות לבין תפיסות של לגיטימיות המשטרה בקרב יהודים וערבים בישראל.

במחקר חדש של ד"ר שרון רבינוביץ שנקר נמצא כי עישון קנאביס משמש מנגנון הגנה בפני חרדת מוות שנלווית לגרייה מינית אצל מעשנים קבועים; מחשבות על מוות מעוררות דחף לעשן קנביס ללא שינוי מודע במצב הרוח. קראו כיצד ממצאים אלה, לאור תאוריית ניהול האימה, משנים את הבנתנו את האופן בו יש להסביר השלכות שליליות פוטנציאליות של עישון קנאביס ואת השלכות השימוש בקנביס למטרות רפואיות אצל חולים סופניים

ספר בעריכתן של ד"ר טלי גל ופרופ' בנדטה פאדי-דוראמי מאונברסיטת סן-פרנסיסקו, ובו פרקים הדנים בממצאים אמפיריים בדבר שיתוף ילדים בהחלטות ברחבי העולם ובשלל הקשרים, לרבות בסכסוכי גירושין, הוצאה מהבית, נוער בפלילים, קבלת החלטות ציבוריות, חינוך מיוחד, מחקר עם ילדים ועוד. הפרק המסכם מציע מודל אקולוגי לשיתוף ילדים בהחלטות.

מחקריה של ד"ר חוה דיין עוסקים בהיבטים הסוציו-משפטיים והקרימינולוגיים של תופעת רצח נשים (femicide). בתחום זה פירסמה ד"ר דיין מאמרים הבוחנים את מהותן והשלכותיהן של דוקטרינות פליליות שונות במשפט הישראלי ובמשפט האמריקאי, על סוגית רצח הנשים. כמו כן, עוסקת ד"ר דיין בחקר המנהיגות הכריזמתית (ספרה על מנהיגות כריזמתית בסינגפור יצא לאור בהוצאת springer),ופרסמה מאמרים הבוחנים היבטים קרימינולוגיים של מנהיגות כזו, בכתות המעורבות בפשיעה.   

ספרו של ד"ר יואב מחוזאי - Between the Rule of Law and States of Emergency: The Fluid Jurisprudence of the Israeli Regime - מציע גישה שונה לגבי השאלה האם החוק יכול לרסן כוחות חירום. גישתו גורסת כי בין שני יסודות השלטון הללו קיים קשר הדדי עמוק וארוך טווח. הספר מדגים זאת באמצעות ניתוח של מנגנון החירום בישראל. הספר מבקש להוכיח שעל מנת להבין את מנגנון השלטון המשלב חוק וחירום, ראוי לבחון אותו גם במנותק ממצבי משבר, ולשקול את תפקידו של החירום גם בהקשרים נוספים, כגון כלכלה פוליטית. לבסוף, וכפי שמודגם בספר, יש לראות בחוק עצמו חלק ממנגנון אשר אחראי לפגיעה במשטר תקין.

 

      
אתם כאן: Home מחקר פרסומי סגל