התמחות בקרימינולוגיה לתלמידי תואר ראשון במשפטים

תכנית משותפת:  תואר שני בקרימינולוגיה לתלמידי תואר ראשון במשפטים

 

במסגרת התכנית יכולים תלמידי משפטים שסיימו שנה ב' להשתלב בלימודי תואר שני בקרימינולוגיה. את קורסי ההשלמה הנדרשים ע"י ביה"ס כתנאי לקבלה, יוכלו המועמדים ללמוד כבר בשנים הראשונות (שנים א',ב') ללימודי המשפטים.

 

היקף לימודי ההשלמה הוא 8 נ"ז, והם ייחשבו במסגרת מכסת קורסי הבחירה הלא-משפטיים אותם רשאים תלמידי הפקולטה למשפטים ללמוד במסגרת לימודי התואר הראשון. לאחר סיום קורסי ההשלמה ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן, ניתן ללמוד, במקביל ללימודים בשנים ג' וד' בפקולטה למשפטים, את הקורסים הנדרשים לקבלת תואר שני במסלול ב' בקרימינולוגיה. לאחר שיעמדו בהצלחה

 

עמידה בכלל דרישות הפקולטה למשפטים וביה"ס לקרימינולוגיה מאפשרת קבלת תואר ראשון במשפטים ולתואר שני בקרימינולוגיה.

 

תנאי קבלה לתכנית

 

(א)   מסיימי שנה א' ושנה ב' בלימודי התואר הראשון במשפטים בממוצע של 80 ומעלה.

 

(ב)     השלמת 8 נ"ז קורסי השלמה בקרימינולוגה כמפורט להלן בציון ממוצע 80 ומעלה.

 

מבוא לקרימינולוגיה (4 נ"ז), מבוא לשיטות מחקר (2 נ"ז), מבוא לפסיכופתולוגיה בזירה הקרימינולוגית (2 נ"ז).

 

 המעבר לסמסטר הרביעי בלימודי התואר בקרימינולוגיה יותנה בהצגת אישור זכאות לתואר ראשון במשפטים.

 

אתם כאן: Home תוכניות לימודים תואר שני M.A. התמחות בקרימינולוגיה לתלמידי תואר ראשון במשפטים