בחינה באנגלית

מועדי בחינת כניסה באנגלית:

31.3.2017 - בשעה 9:00

5.5.2017  -  בשעה 9:00

13.7.2017 - בשעה 9:00  (מועד אחרון לבחינת הכניסה)

בעת ההגעה לבחינה חובה להצטייד בתעודת זהות. בבחינה מותר השימוש במילון/מילונית ללא חיבור לאינטרנט.

חדרי הבחינה יפורסמו באתר האינטרנט של בית הספר לקרימינולוגיה - כשבוע לפני מועד הבחינה.

כל מועמד זכאי לגשת לשני מועדים. (מועמד שיגש לבחינה במועד האחרון (יולי 2017), לא יהיה זכאי למועד נוסף).

מועמדים אשר יתקבלו לתוכנית ולא ישיגו ציון 70 ומעלה בבחינת הכניסה באנגלית, יידרשו ללמוד קורס השלמה באנגלית ברמת מתקדמים 2 בציון עובר

 

בחינת כניסה לדוגמא - טקסט + שאלות

בחינת כניסה לדוגמא - תשובות 

 

אתם כאן: Home מידע למועמדים בחינה באנגלית